De tre instinkter

Hver af de ni typer i enneagrammet er præget af tre instinkter – tre grundlæggende måder at reagere på.

Det kan være svært at udpege sit dominerende instinkt, fordi det oftest er tydeligst i krisesituationer.

 • Den praktiske med sans for at overleve er god til at planlægge og organisere. Du er god til at tage vare på din økonomi, sørge for mad i køleskabet, rent tøj i skabene, en ordentlig bolig etc.
 • Den sociale og udadvendte, har som regel en stor omgangskreds.Brænder det på, er du typen, der lader op ved at kontakte
  venner, familie, kolleger og alverdens sociale netværk.
 • Den intime har få og særdeles
  gode venner, fordi nære og intime forhold betyder alverden.Kommer du i krise, kan du glemme praktiske gøremål og have svært ved at rumme folk omkring dig for i stedet at være helt optaget af nære og intime forhold.

 

Det primære, sekundære og blinde instinkt

Måske du relativt nemt kan få øje på dit eget – eller andres? – primære instinkt i de tre ovenstående beskrivelser?

Som regel er det også nemt at få øje på det blinde instinkt. Hvis ikke hos dig selv, så hos andre. Nogle bliver ekstremt upraktiske i krisesituationer; græder og bare vil trøstes og holdes om. Andre reagerer ved at drøne rundt og tale med alle på en måde, der måske virker lidt overfladisk underholdende. Og den tredie type bliver så optaget af praktiske detaljer og økonomiske konsekvenser, at den mere følelsesladede vil undre – eller måske ligefrem forarge – sig over, hvor deres følelsesmæssige reaktion er.

Dit blinde instinkt

Er der et af de tre instinkter, du kun i meget ringe omfang kan vedkende dig – som du ikke kan forstå eller måske ligefrem har foragt for, hvis det viser sig i alvorlige krisesituationer, hvor du selv vil reagere helt anderledes – kan du få stort udbytte af at vove at se, om det er dit eget blinde instinkt.

Det instinkt, vi har sværest ved at forstå, er ofte vores eget svageste – det instinkt, der er vores eget blinde instinkt. Og her ligger der masser af udfordrende muligheder for at udvikle sig.

Dit blinde instinkt er så at sige ressourcer, som du kun i ringe omgang har udnyttet. Du har sandsynligvis ikke bare svært ved at bruge disse ressourcer, men mener måske tillige, at det ligefrem er tale om reaktioner og behov, der er mindre værd, ligegyldige eller måske ligefrem uønskede, upassende eller pinlige.

Trafikulykken hvor alle overlever

Forestil dig, at du er en af tre passagerer i en bil, der bliver involveret i en voldsom trafikulykke. Bilen totalskades, men alle overlever uden fysiske skader. Bagefter griber I hver især telefonen for at ringe til det nummer, der virker mest oplagt for jer at ringe til:

Sådan reagerer offeret

Det praktiske trafikoffer Det sociale trafikoffer Det intime trafikoffer
 • ringer til redningstjenesten og finder ud af, hvordan I kommer hjem fra ulykkesstedet. Ringer til forsikringsselskabet for at få styr på de praktiske detaljer. Kan virke følelseskold , specielt på mere følelsesbetonede typer
 • ringer til flere af sine venner for at fortælle om ulykken. Er ikke nødvendigvis voldsomt emotionel; kan tvært imod være lidt overfladisk i sin reaktion. Involverer gerne mange, men ikke nødvendigvis for at skabe nærhed.
 • ringer til sin bedste ven og fortrolige. Kæreste eller ægtefælle. Mor eller far. Praktiske ting må vente. Er meget domineret af sine følelser, men kan ikke rumme mere end de
  nærmeste.

 

Sådan reagerer mor

Forestil dig så, at jeres tre mødre hver især hører om ulykken, og fluks ringer på jeres mobiltelefonen.
De reagerer på tre forskellige måder:

Den praktiske mor Den sociale mor Den intime mor
 • …vil spørge til, om I er hele og uden livstruende skrammer. Vil gerne forvisses om, at I har styr på tingene. Hvordan I kommer hjem. Har I penge til taxa. Er I sultne? Hvad med bagagen? Kan hun hjælpe?
 • … vil spørge til jer alle og sikre sig, at ingen af jer lider nød. Hun vil bagefter kontakte venner og veninder for at dele situationen med dem. Men det er mere sandsynligt, at hun fortæller om ulykkens detaljer snarere end om sine følelser.
 • kan nemt glemme de øvrige passagerer i bilen – for at fokusere 99% på sin egen søn/datter. Vil spørge detaljeret til dit velbefindende og måske have svært ved at slippe dig igen.