At passe i en kasse

De fleste vægrer sig ved at blive sat i bås og puttet i kasse. Det er forfærdelig irriterende. Specielt hvis man hører til den type, der har det bedst med at være en ener uden lige.

Sandheden er snarere, at vi er i en kasse. Men det er ikke enneagrammet, der putter os i bås! Tvært imod kan enneagrammet bruges som værktøj til at sprænge egne rammer, kommer ud af kassen og udvide sine muligheder.

Vejen til selvindsigt

Enneagrammet er en vej til selvindsigt – et værktøj til at udnytte sine potentialer bedre. Målet med enneagrammet er ikke at presse hverken sig selv eller andre i en trang og kantet bås.

Lige som og forskellig fra….

At være en bestemt type er i øvrigt heller ikke ensbetydende med, at du er som alle de andre! At være kvinde gør dig ikke lig med alle andre kvinder. At være dansker fratager dig ikke din individualitet. At være en 7’er i enneagrammet er heller ikke lig med, at du er som andre 7’ere!

Begrænsning eller mulighed

At kategorisere mennesker i bestemte båse, kasser og typer er begrænsende! Medmindre det bruges som værktøj til at skabe dialog og forståelse. Filosofien bag enneagrammet er i øvrigt, at det er personen selv, der bedst kan afgøre, hvor vedkommende hører mest hjemme. Og selv dét kan være svært. For nogle er det eksempelvis svært at afgøre, om de er den ene enneagram-type eller mere ligner naboen lige klos op af. De fleste har træk fra nabotyperne – også kaldet vingerne.

Du bestemmer selv din type

Det kan være svært nok at fastslå sin egen type. For nogle er typen iøjefaldende. For andre, specielt for folk med lav selvindsigt eller en stærk prægning fra en eller to vinger, kan det tage lang tid at finde sin type i systemet. Og man kan ikke – slet ikke med sikkerhed – fastslå, hvilken type andre er. Der er eksempelvis alt for mange situationer, hvor det er alt andet end ens grundlæggende karakter, der stikker næsen frem.

Brug andres vurdering

Det udelukker dog ikke, at vi kan bruge andres vurdering og oplevelse af os til at blive klogere på os selv. Vi kan selv have svært ved at fastlægge vores enneagram-type og i den situation kan folk, der er tæt på os, være til stor hjælp. Vis dem beskrivelser af de forskellige enneagram-typer og bed dem udpege, hvilken der passer bedst på dig. Og brug det som inspiration til at blive klogere om om det du føler, du er og gerne vil være også stemmer overens med, hvordan du bliver oplevet. Det kan i sig selv være en ganske inspirerende og overraskende oplevelser. Og det er lettere for folk at udpege en type fra enneagrammet uden selv at være ansvarlige for beskrivelsen i alle detaljer.

Men hav også for øje, hvilke situationer folk bedst kender dig i. Er det folk, du er åben og ærlig overfor – og sammen med, når du er afslappet og ikke føler trang til at præstere. Eller er det arbejdskolleger, der ser dig i stressede og pressede situationer?

At vurdere andre

Vi vurderer og dømmer konstant andre. Og det er nødvendigt. Hvordan skal vi ellers kunne vurdere, hvem der vil os godt eller ondt, hvem der kan hjælpe os og ikke.

Børn lærer, at der er forskel på fremmede og familie. Unge lærer at der er forskel på gode og dårlige kammerater. Som voksne ved vi, at der er folk der kan trække os ned og folk, der kan hjælpe os på vej.

Vi vurderer i stor udstrækning folk på deres køn, påklædning, kropssprog, viden, avisen de læser, udsendelser de ser i fjernsynet, deres bil, hudfarve, uddannelse, sprog. Der er 117 overfladiske ting, som vi spontant – både bevidst og ubevidst –  reagerer på.

Vi drager konstant konklusioner om andre. Og alt andet lige må det være bedre at være åben for folks indre karakter, motiver og adfærd end at basere sine vurderinger på overflade alene.

Enneagrammet er et redskab, der kan hjælpe dig til at dykke under overfladen og se mere på motiver end på adfærd. Og som sådan bidrager det snarere til forståelse end fordømmelse.