Dialog

Enneagrammet er specielt velegnet til at:

  • Finde ind til det, der motiverer dig til at handle og nå dine mål
  • Styrke personlig indsigt
  • Fremme positive relationer til andre
  • Reducere konflikter – på det indre og ydre plan
  • Skabe gode samarbejdssituationer
  • Udvikle menneskelige kompetencer og ressourcer i grupper – virksomheder, foreninger og organisationer

Det største udbytte af enneagrammet får du ikke ved at arbejde med det på egen hånd, men ved at bruge det i dialog med andre – med en god ven eller veninde, med en coach eller ved at deltage i et enneagram-træf.

Enneagrammet kan nemlig bedst betragtes som et dialogværktøj – som en inspirerende kilde til udfordrende og udviklende samtaler. Om dig. Om andre.

De ni typer i enneagrammet repræsenterer grundlæggende værdier, som mennesker motiveres af. Ingen af typerne er bedre, mere rigtige, mindre fejlfylde eller mere irriterende end andre. Der er blot tale om forskellige typer med vidt forskellige motiver. Alle typerne kan være irriterende, dominerende, omklamrende, ambitiøse, hjælpsomme, kontrollerende, bedrevidende…… de har blot forskellige motiver til at være det!

Enneagrammet kan tydeliggøre, hvordan vi opfattes af andre og hvorfor folk reagerer på os, som de gør. Og det hjælper os til større forståelse for både egne og andres behov, ressourcer, begrænsninger, motiver og adfærd. En forståelse, der ikke mindste hjælpes på vej af dialog.

Sidst, men bestemt ikke mindst, er enneagrammet en næsten uudtømmelig inspirationskilde til udvikling og et velegnet redskab at bruge i coaching. Fordi det fokuserer på dybtliggende behov, som vi har brug for at få opfyldt og som derfor motiverer os til at handle og agere, som vi gør.

Enneagrammet handler ikke om at putte folk i kasser. Det handler snarer om at hjælpe hinanden UD af kassen – væk fra generende, hæmmende eller på anden måde begrænsende adfærd.

Det er en uendelig og rund model over forskellige personlighedstyper – et effektivt og spændende værktøj til at beskrive forskellige personlige behov og den adfærd, der kan opstå, når man forsøger at opfylde de behov, der er ens dybeste motiv til alle vores handlinger. Uanset vi reagerer bevidst og målrettede eller ubevidste.