Enneagrammets historie

Enneagrammets historie

Enneagrammet er en mange hundrede år gammel beskrivelse af 9 forskellige personlighedstyper.

Ordet Enneagram kommer fra græsk:

  • Ennea betyder ni
  • gram betyder model

Enneagrammet er med andre ord en model, der indeholder 9 punkter i en cirkel (symbolet for det fuldendte).

Man mener, at enneagrammet stammer fra middelalderens Sufier. De nedskrev ikke deres viden, men videregav den i mundtlig form. Og læren om Enneagrammet var derfor i mange hundrede år forbeholdt “de få
indviede”.

Først i 1970’erne kom den første offentlige undervisning i Enneagrammet – ledet af Oscar Ichazo, som senere grundlagde Arica Instituttet i New York.

Enneagrammet er i dag meget udbredt i især USA. Der undervises eksempelvis i enneagrammet på Stanford University.

Enneagrammet er først og fremmest et værktøj til personlig udvikling via indsigt. Udviklet af anerkendte psykologer og psykiatere. Især siden 1960’erne.
Mange kender det som person-typologi (beskrivelse af mennesketyper) – og som et værktøj, der bruges af mange virksomheder til at udvælge personale, sammensætte teams og sælge/kommunikere mere målrettet.

 

Enneagrammet er ikke en test

Der findes utallige test, hvis hensigt er at lette processen med at bestemme sin type i enneagrammet. De er dog alle sammen af nyere opfindelse. Andre persontypologier – eksempelvis
MBTI – er udviklet som en psykologisk test, men det gælder altså ikke for enneagrammet.

Enneagramsymbolet

  • Ennea betyder ni
  • gram betyder model

Enneagrammet er med andre ord en model, der indeholder 9 punkter i en cirkel (symbolet for det fuldendte).

Enneagrammets symbol – altså tegningen – påstås at være over 2.500 år gammel. Den præcise oprindelse må dog siges at være uvis og udokumenteret.

Sådan blev symbolet brugt

Dog ved man med sikkerhed, at…..

George GurdjieffDen græsk-armenske lærer og filosof
George Gurdjieff (1877-1949) bragte enneagrammet til Europa i slutningen af 1800-tallet. Som symbol. Han underviste i forståelse af det enkelte menneskes placering i universet
– og brugte enneagrammet som en model til at forstå forskellige naturlige processer som åndedræt, fordøjelse og blodomløb.

Dans på enneagrammet

Gurdjieff brugte dog ikke enneagrammet som et værktøj, der beskriver ni forskellige mennesketyper – men anvendte det dog til personlig udvikling. Han brugte blandt andet enneagrammets cirkel og de linjer, der forbindet de ni punkter,  som skabelon for spirituelle tempeldanse (Kaldet Movements)

Fordi Gurdjieff kombinerede enneagram-symbolet med Sufi-traditioner, blandt andet Sufi-danse, har mange fået den fejlagtige opfattelse, at enneagrammet stammer fra Sufi’erne.

Det moderne enneagram

Oscar IchazoBeskrivelsen af de ni forskellige livsanskuelser – de ni filtre, som typerne oplever verden på – er kommet til takket været en af  Gurdjieffs studerende – den chilenske psykiater
Oscar Ichazo
, der dog lærte enneagram-symbolet at kende hos Sufimestre i Afghanistan før han lærte om det hos Gurdjief. Det er først og fremmest ham, der er ophavsmand til det moderne enneagram.

Ichazo har eksempelvis æren for enneagrammets teori om vingerne, de tre instinkter og de tre centre i enneagrammet. Og der er vist ingen moderne enneagram-forfattere, der ikke læner sig op ad Ichazo.
Ichazo underviste i 1960’erne i enneagrammet og dets personlighedstyper i Chile. Han kom i 1970 til USA og dannede Arica Instituttet i New York.

Claudio NaranjoDen mest kendte af Ichazo’s elever er
Claudio Naranjo
(født 1932) – verdenskendt psykoterapeut og desuden elev af Fritz Perls; gestaltterapiens grundlægger. Han oprettede i 1971 – sammen med bl.a.  Sandra Maitri og  A.H. Almaas
– en gruppe, der studerede og udviklede enneagrammet.

I de seneste år er systemet udviklet yderligere – ikke mindst af personer som Helen Palmer,

Kathy Hurley/Theodore Donson
og Don Riso/Russ Hudson, som på forskellige vis har indarbejdet den moderne psykologisideer i systemet.

Don Riso har siden september 1975 arbejdet fuldtids med at udvikle enneagrammet – blandt andet at indarbejde psykologiske teorier, der stammer fra Freud, Jung, Karen Horney,
Erich Fromm og andre psykologer. Hans bog “Personality Types” var verdens 2. bog om enneagrammet. Den første var “The Enneagram” fra 1984

Enneagrammet er i dag meget udbredt i især USA. Der undervises eksempelvis i enneagrammet på Stanford University, der også husede den første Internationale Enneagram-konference. som blev afviklet i sommeren 1994.

Læs mere om enneagrammet, dets historie og de forskellige personer, der har udviklet det: internationalenneagram.org