Enneagramskema

Stress Vinge Grundtype Vinge Tryghed

Sociale
instinkter

Find dit Primære, Sekundære og
mest Blinde instinkt
Praktisk Social Intim
Typisk vil man i
stress-situation antage den pågældende types mest negative egenskaber.1’erens
stress-punkt
er type 4
Minusvingen
| indadvendt | trækker indad og ned.
Viser hvordan vi finder Ægthed
og udforsker vores indre værdier og motiver
Plus-vingen
| udadvendt | trækker op og ud.
Viser hvordan vi deltager i verden,  spreder energi, gode
ideer og skaber kontakt.
Den stimulerende og  udviklende vinge.

Er
man i en tryg livssituation  overtager man i et vist omfang
typens mest positive egenskaber.1’erens
lykkepunkt
er type 7