Medgørlig i et omfang, der kan grænse til det selvudslettende.

Er åben for alle synspunkter og hævder yderst sjældent sin egen mening. Er modtagelig, tillidsskabende, godmodig, venlig, magelig og støttende.

Kan være gode til at løse konflikter og bringe folk sammen.

Foretrækker harmomi og hader ufred og uenighed. Viser helst ikke vrede. Trækker sig helst ud af strid og uenighed. Kan dog blive stædig, hvis de presses.

Har nemt ved at se en sag fra flere sider og kan derfor virke selvudslettende og ubeslutsomme.

Har ofte svært ved at tage stilling i afgørende sager – spcielt hvis det kan medføre, at de skuffer eller på anden måde generer nogen. Går i givet fald hellere med på andres forslag.

Afbalancerede 9’ere kan være glimrende fredsmæglere, rådgivere og forhandlere.

Instinkter

  • En 9’er med et socialt instinkt stiller sjældent store krav til sine omgivelser. Det vil ganske enkelt være for krævende og gøre 9’eren bange for at støde nogen fra sig.
  • En 9’er med et praktisk instinkt vil have svært ved at opfylde sine egne praktiske behov, medmindre det bifaldes af andre.
  • En 9’er med et intimt instinkt kan være næsten selvudslettende i sin opmærksomhed på sine nærmestes behov.

 

Grundlæggende frygt og smerte

Vi gør det, vi tror, vi er nødt til at gøre for blive accepteret, anerkendt, elsket….

En stor del af vores adfærd bunder så at sige i frygten for IKKE at være OK.  Det skaber drivkraft og energi til at handle – for at undgå smerten, som vi derfor sjældent mærker direkte.

Og så længe man gør det nødvendige, mærkes smerten ikke. Vi bruger meget energi på at undgå smerten og frygten, som derfor ofte kun viser sig, hvis man er i en alvorlig personlig krise. Eksempelvis i forbindelse med stress.

Type 9 – præges af en grundlæggende frygt for at miste forbindelse og blive fragmenteret og får et overjeg, der siger: ”Du er ok, når du får mennesker omkring dig til at have det godt og ikke hævder dig selv.”

Overvindes frygten, vil nieren kunne føle sig fredfyldt.

Kendte 9’ere

Abraham Lincoln, Joseph Campbell, Carl Jung, Ronald Reagan, Gerald Ford, Queen Elizabeth II, Princess Grace, Walter Cronkite, George Lucas, Walt Disney, John Kennedy, Jr., Sophia Loren, Geena Davis, Lisa Kudrow, Kevin Costner, Keanu Reeves, Woody Harrelson, Ron Howard, Matthew Broderick, Ringo Starr, Whoopi Goldberg, Janet Jackson, Nancy Kerrigan, Jim Hensen, Marc Chagall, Norman Rockwell, “Marge Simpson” (The Simpsons).