Instinkt intim

 • Den praktisk  anlagte er
  god til at planlægge og organisere. Du er god til at tage
  vare på din økonomi, sørge for mad i køleskabet, rent tøj i
  skabene, en ordentlig bolig etc.
 • Den sociale og udadvendte,
  har som regel en stor omgangskreds.Brænder det på, er du typen, der lader op ved at kontakte
  venner, familie, kolleger og alverdens sociale netværk.
 • Den intime har få og særdeles
  gode venner, fordi nære og intime forhold betyder alverden. Kommer du i krise, kan du glemme praktiske gøremål og
  vil være optaget af nære forhold.

Det intime instinkt

Hvis du er blind på det intime instinkt, kan det eksempelvis betyde, at du:

 • har svært ved at etablere nære og intime forhold. Du kan sagtens være i et forhold, men er måske ikke i stand til at opfylde din partners behov for intimitet. Eller I har bare ikke et specielt intimt og nært forhold, hvilket selvfølge kun er problematisk, hvis i ikke er enige om at sådan skal det være.
 • har svært ved at opnå intens kontakt med andre – og vil måske opleve ubehag, hvis nogen i dine øjne bliver for intime.
 • har måske nemt ved at forfølge din egne mål og drømme, men overser nemt andres og kan derved intetanende komme til at krænke andre.
 • har problemer med seksuelle forhold, der indebærer intimitet og følelser. Du giver ikke gerne af dig selv.

Vil du udvikle dit intime instinkt kan du med fordel gøre følgende:

 • forsøge at engagere dig i mennesket frem for dets projekter eller præstationer.
 • Øv dig på at mærke dine følelser og dele dem med andre.
 • Vær opmærksom på, om du skubber andre fra dig og undgår intimitet.
 • Lyt til partner og nære venner. Vov at spørg dem, om de savner fortrolighed og intimitet i jeres forhold.
 • vurder, hvor mange af dine venner, der har det instinkt, der er dit eget blinde – om du er tilbøjelig til kun at folk med samme instinkt som dit i din omgangskreds.

Typerne og instinkterne

Hvordan du udfolder dit instinkt, vil afhænge af, hvilken type du er i enneagrammet. Ligesom dit primære instinkt også har afgørende indflydelse på, hvordan du udfolder din enneagramtypes behov.

Der er med andre ord stor forskel på en etter med et praktisk, socialt eller intimt instinkt. Derfor kan det for mange være en hjælp at finde sit instinkt før man finder sin grundlæggende type.

En 1’er med et intimt instinkt vil især være optaget af, om de helt nære forhold er, som de skal være.
En 2’er med et intimt instinkt vil især have fokus på de nærmestes behov.
En 3’er med et intimt instinkt kan være optaget af, at partner og børn er, som de skal være og får de fordele, goder og den anerkendelse, som de bør have.
En 4’er med et intimt instinkt vil helst have helt nære og intime forhold, der på en eller anden måde skiller sig ud og er noget unikt.
En 5’er med et intimt instinkt er måske optaget af dele sin specialviden med få ligesindede.
En 6’er med et intimt instinkt vil sikre sig på det helt personlige plan.
En 7’er med et intimt instinkt kan være den legesyge partner.
En 8’er med et intimt instinkt vil være den klassiske løvemor, der vil kæmpe til døden for at beskytte sine nærmeste.
En 9’er med et intimt instinkt kan være næsten selvudslettende i sin opmærksomhed på sine nærmestes behov.