Selvindsigt

Ni niveauer for selvindsigt

De enkelte typer i enneagrammet kan befinde sig på forskellige udviklingstrin – defineret af graden af indsigt i egne behov og egen adfærd. Jo højere grad af selvindsigt, desto mere tilfredse, harmoniske, hele og velfungerende er vi. Når vi lever i overensstemmelse med vores indre behov og kun i ringe omfang går på kompromis med disse, bliver vi harmoniske, livsglade, optimistiske og behagelige for andre at være sammen med.

Og omvendt … hvis situationer eller omstændigheder bringer os i disharmoni med vores egne værdier og indre behov; hvis vi lever i frygt, stress, spænding og/eller i konflikt med os selv, vil vi ændre adfærd i forhold til den afbalancerede udgave af os selv. I sådanne tilfælde glider vi nedad om end det måske kun sker i øjeblikke eller kortvarige perioder. Vi kan med andre ord glide op og ned ad stigen flere gange i løbet af en dag.

De fleste befinder sig størstedelen af tiden i det normale midterområde. Presses vi – eksempelvis af en konflikt – ryger vi måske fluks, men midlertidigt, 2-3 niveauer nedad.

Sund
type

Høj grad af

selvindsigt

1 Frihed
2 Psykologisk energi
3 Sociale værdier
Normal
type

Middel grad af

selvindsigt

4 Uligevægtig
5 Personlig kontrol
6 Overkompensation
Usund
type

Lav grad af

selvindsigt

7 Aggression
8 Besættelse/tvangshandling
9 Patologisk destruktiv