Stress og lykke

Stress- og tryghedspunkt

Der er sjældent helt ligetil at finde sin grundlæggende type i enneagrammet. Og der er flere oplagte kilder til fejlskøn.

En af de mest oplagte er, at man tager fejl af sin type og ens såkaldte stress- og tryghedspunkter.

Stress-punktet
Pilen peger fra grundtypen til anden type
Syverens stress-punkt er eksempelvis Etteren

Tryghedspunktet
Pilen peger mod grundtypen fra en anden type
Etterens tryghedspunkt er eksempelvis syveren.

Typisk vil man i stress-situation antage den pågældende types mest negative egenskaber.
Er man i en tryg livssituation overtager man i et vist omfang typens mest positive egenskaber.

Tjek, om du er ved siden af dig selv?

Ens følelser, motiver og adfærd påvirkes af, om man befinder sig i en stress-situation eller i trygge og livsbekræftende  omstændigheder. Man vil derfor – i ekstreme situationer – så at sige være “ved siden af sig selv”. I de to yderpunkter overtager man karaktertræk fra andre typer.

Jo mere man er i balance med sine vingers egenskaber, desto større er sandsynligheden for, at man befinder sig i en tryg livssituation og dermed påvirkes af sin “trygheds-type”.

Er du stresset, kan det være en helt anden type i enneagrammet, der synes mest nærliggende. Dine behov vil i sådanne situationer umiddelbart synes at være nogle andre, end hvis du er i harmoni og balance.

Den form for stress, der her er tale om, kan eksempelvis handle om, at du gennem din opvækst er forsøgt presset til at handle og agere i uoverensstemmelse med, hvordan du dybest set har behov for at være.

Er du en omsorgsfuld og hjælpsom to’er, der er vokset op under et følelsesmæssigt pres – måske din far har sat større pris på 8’eren mere kontante egenskaber (de barske, kontante, direkte og til tider konfrontationssøgende) end 2’erens – kan du være presset og stresset til at agere som en otter snarere end en to’er.

Du vil ikke desto mindre have det bedre med at leve i overensstemmelse med to’erens grundlæggende behov og motiver. I sådan en situation kan det kræve stor selvindsigt og mange samtaler med sig selv og andre at blive klar over, at du er mere to’er end otter.

Er du et mere end almindeligt glad og trygt menneske, vil det være en anden type, du kan forveksle med din grundlæggende type.

Så prøv at vurder, hvordan du reagerer i “ekstreme” situationer – når du er usædvanligt presset eller stresset. Eller du grundlæggende føler dig mere end almindeligt rolig og tryg. Dine behov i disse situationer skal gerne svare til din grundlæggende types stress- og tryghedspunkt.