Triader

Triader

Gruppering af typerne

Ved at studere typerne i grupper (såkaldte triader bestående af tre typer) kan det være nemmere at adskille typerne fra hinanden og finde sin egen type.

Triader

På forskellige af livets områder kan de typerne inddeles i tre grupper med hver sit grundlæggende filter og handlingsmønster. Udtrykt på en anden måde: en triade er en beskrivelse af tre gruppers forskellige måder at vurdere og forholde sig til omverdenen på:

 • Basistriaden
  | krop (8,9,1) | hjerte (2,3,4) | hoved (5,6,7)

 • De harmoniske grupper
  | Positive (7,9,2) | Kompetente (1,3,5) | Reaktive (4,6,8)

 • Social triade
  | udadvendt (3,7,8) | indadvendt (4,5,9) | tilpassende (1,2,6)

 • Objekt-relationer
  | tilknyttende (3,6,9) | frustrerende (7,1,4) | afvisende (2,5,8)

Basis-triaden

 • krop (8,9,1)
 • hjerte (2,3,4)
 • hoved (5,6,7)

Type 8,9,1 | krop | handler

 • Modtager indtryk via kroppen – ved hjælp af veludviklede instinkter, fornemmelser og fysiske sansefornemmelser. De lytter til kroppen og bestræber sig på at sikre et tilfredsstillende fysisk velbefindende.Reaktionsmønster:
  8 = assertiv
  9 = defensiv
  1 = imødekommende

 

Type 2,3,4 | hjerte | føler

 • Ser verden gennem et følelsesmæssigt filter. Er overbeviste om, at de – ved at give udtryk for deres følelser, stemninger og et bestemt image – kan opnå accept fra andre og dermed få den anerkendelse, de længes efter, fordi de hver især, på en eller anden måde, oplever sig selv som  unikke i forhold til andre.Reaktionsmønster:
  2 = imødekommende
  3 = assertiv
  4 = defensiv

Type 5,6,7 | hoved | tænker

 • Filtrerer via deres mentale evner. Forsøger at undgå smertefulde oplevelser og at formindske ængstelse og øge deres sikkerhed ved at analysere, planlægge og forestille sig fremtidens begivenheder og deres reaktioner herpå.Reaktionsmønster:
  5 = defensiv
  6 = imødekommende
  7 = assertiv

De harmoniske grupper

 • Positive (7,9,2)
 • Kompetente (1,3,5)
 • Reaktive (4,6,8)

Type 7,9,2 | Positive

Reagerer på konflikter med en overvejende positiv attitude. De ser den lyse side af sagen og har derfor problemer med at erkende og mærke de sider af sig selv, som de oplever som mørke og uønskede eller upassende. 
Toeren
er overvejende fokuseret på andres behov. 
Syveren
er fokuseret på sine egne behov. 
Nieren
vil helst fokusere på alles behov og afviser så vidt muligt, at der er problemer.

Type 1,3,5 | Kompetente

Denne gruppe er tilbøjelig til at tilsidesætte egne personlige følelser og behov for at være objektive (1), effektive (3) og kompetente (5). De løser helst problemer ved at være logiske og undgår så vidt muligt at føle.

Type 4,6,8 | Reaktive

Denne gruppe reagerer følelsesmæssigt på konflikter og problemer og har ofte problemer med at stole på andre. De stoler mere på sig selv – at de selv er bedst til at opdage og opfylde deres behov. De har stærke meninger og behov for andres reaktion for at vide, hvor de har andre. 
Fireren
vil føle sig anerkendt. 
Sekseren
vil føle sig tryg.
Otteren vil føle sig sikker på ikke at blive krænket og kontrolleret.

 

Sociale triader

 • udadvendt (3,7,8)
 • indadvendt (4,5,9)
 • tilpassende (1,2,6)

Type 1,2,6 | Imødekommende

Denne gruppe har behov for at være noget for andre. Deres behov for accept og kærlighed fra andre får dem til at “gøre sig fortjent” til at få det. De forveksler derfor ofte deres egne ønsker med, hvad de tror, andre ønsker af dem.

Type 3,7,8 | Assertive

Denne gruppe har store problemer med at udtrykke deres følelser.

Type 4,5,9 | Defensive

Denne gruppe reagerer på stress og frustration ved at trække sig tilbage fra andre/omverdenen. De føler sig i udpræget grad “anderledes” end andre.

 

Triaden for relationer

 • tilknyttende ( 3, 6, 9)
 • frustrerende ( 7, 1, 4)
 • afvisende ( 2, 5, 8)

Denne triade handler primært om nære relationer – om hvad typerne forventer af “objekter”, de er nært knyttet til. Det drejer sig om vores allerdybeste behov.

Type 3,6,9 | Tilknytning

Ønsker at den anden person (ofte en nært tilknyttet person) skal opfylde det behov, som type 3, 6 eller 9 oplever at have brug for. Og objektet skal selv opdage, hvad typen har brug for – og levere det ubetinget.

 • Treerens ønske er, at objektet hele tiden er opmærksom og anerkender vedkommende. Treere har lært at tilpasse deres ego og følelser i den hensigt at blive accepteret og værdsat af andre. Og de føler sig knyttet til andre, når de får positive tilkendegivelser, anerkendelse og opmærksomhed.
 • Sekseren ønsker af objektet at få opfyldt behovet for sikkerhed, stabilitet og faste rammer. En nær og positiv tilknytning er derfor betinget af, at disse betingelser opfyldes. En sekser kan til gengæld blive i et dårligt ægteskab eller et dårligt job, hvis det giver sikkerhed og tryghed.
 • Nieren ønsker sikkerhed, stabilitet, komfort og  garanti for, at de to er forbundne til hinanden. Nieren kan idealisere den anden par i en nær relation. For nieren er et nært forhold i høj grad forbundet med graden af komfort og behagelighed. Den anden part skal bidrage til oplevelsen af, at have det rart og hyggeligt sammen, helst uden konflikter og uro. Nierens mageligheds- og behagelighedszone skal  ikke generes.

Type 7,1,4 | Frustration

Denne gruppe – 7, 1 og 4 – er de frustrerede, som har svært ved at finde, hvad de søger. De synes hele tiden at søge og bliver hele tiden forstyrret af nye muligheder, der måske bedre end de allerede fundne kan leve op til deres ønsker, behov og begær. De er med andre ord hele tiden på udkig efter nye måder at blive tilfredsstillet på.

 • Enere frustreres over, at verden ikke er mere følsom og at andre ikke har den moral og integritet, som etteren selv mener at have.
 • Firere frustreres af, at de ikke (og aldrig) har fået den tilstrækkelige opmærksomhed og anerkendelse og forventer hele tiden (ubevidst) at andre skal værdsætte, beskytte og være omsorgsfulde overfor fireren. Når andre ikke lever helt og fuldt op til disse forventninger – hvilket nærmest er uundgåeligt, bliver fireren frustreret og skuffet.
 • Syvere frustreres af, at deres ønsker, drømme og håb knyttes til oplevelser, der aldrig er gode nok. De er altid på vej til noget nyt. Og den næste mark er – måske – grønnere end den, de allerede står på. De har hele tiden følelsen af ikke at kunne finde, hvad de søger.

Type 2,5,8 | Afvisning

Fælles for denne gruppe er oplevelsen af at være lille, svag og offer for andre og andet. Og angsten for at blive afvist. For disse tre typer er livet en kamp for at undgå andres afvisning. Og “de andre” opleves derfor i høj grad som de stærke, afvisende og krænkende, der kommer for tæt på og måske bliver for krævende. De tre typer går alle gennem livet med en grundlæggende forventning om at blive afvist og beskytter derfor sig selv mod sådanne følelser på forskellige måder. De kan eksempelvis undertrykke deres egne behov og deres sårbarhed for at beskytte sig selv. Og ved at være noget eller gøre noget for andre, skjuler de deres egne behov og undgår i vid udstræking at blive skuffet. 2,5, og 8 tilbyder alle en service eller egenskab for at sikre sig mod afvisning:

 • Toere føler, at de er nødt til at være gode ved andre for ikke at blive afvist. De tilbyder omsorg og opmærksomhed for at skabe og bevare en nær tilknytning. De dækker over en grundlæggende følelse af at være værdiløs og uønsket ved at behage andre.
 • Ottere har ikke toerens følelse af ikke at være værdifuld – men derimod af at være uønsket. Ved derfor at være stærk og bevare kontrollen over livets nødvendigheder, kan de undgå smerten og angsten for at blive afvist.
 • Femmere føler sig nemt  tilsidesatte – parkeret på livets sidelinje. De er derfor nødt til at have specialviden og ekspertise for at være værdifulde og uundværlige for andre. og ligesom otteren gør, vil femmeren reducere sin smerte ved at kappe forbindelsen til sine følelser omkring angsten for afvisning.

Vil du søge efter information om denne triade, skal du søge efter “The Attachment Group”