Vinger

Vingerne

Hver type i enneagrammet har to vinger – det er typerne, der ligger før og efter ens grundtype, der betegnes som vinger.

Vingerne er særligt interessante, fordi de viser, hvad vi hænger fast i og hvordan vi kan udvikle os. At være opmærksom på vingerne er lig med at sætte gang i en proces, der kan hjælpe en ud af “kassen” og dermed blive meget mere end vores grundtype.

MinusvingeIntrovert Grundtype PlusvingeEkstrovert
9W 1 2W
1W 2 3W
2W 3 4W
3W 4 5W
4W 5 6W
5W 6 7W
6W 7 8W
7W 8 9W
8W 9 1W

 

  • Minusvingen | indadvendt | trækker ”indad og ned”.
    Viser hvordan vi finder ægthed og udforsker vores indre værdier og motiver
  • Plus-vingen | udadvendt | trækker ”op og ud”.
    Viser hvordan vi deltager i verden, hvordan vi spreder energi, glæde, gode idéer og skaber kontakter.
    Plusvingen er den stimulerende og  udviklende vinge.

I stedet for at fokusere på din type – på hvordan du er– kan du med fordel fokusere på vingerne som et redskab til at komme videre og udvikle dig ved at bruge enneagrammet som en proces.

Det handler om at have god og stor adgang til begge vores vinger – bruge dem begge og dermed afbalancere vores grundtype.

Hvis man har en meget stærk vinge, kan man med fordel arbejde bevidst på at udvikle den anden vinges egenskaber. Som hovedregel er der størst udbytte at hente ved at arbejde med den vinge, vi mindst vil være ved og vedkende os. Man kan udvikle sig via begge vinger – det vigtigste er at afbalancere.